Telefony alarmowe

Czynne od 7 do 15:

Wspólnoty: (32) {{phoneNumbers.wspolnoty}}


Czynny od 15 do 7:

(+48) {{phoneNumbers.kom}}

Ogłoszenia / Aktualności i komunikaty

{{x.title}} {{x.date}}

{{x.header}}

Czytaj więcej

O Firmie / TERMA-DOM Sp.z o.o.

Przedmiotem działania Spółki jest działalność usługowa i handlowa polegająca na prowadzeniu administracji zasobami mieszkalnymi, gospodarce energetycznej, prowadzeniu działalności handlowej i prowadzeniu usług budowlanych i instalacyjnych.

Aktualnie "TERMA-DOM" zatrudnia około 100 doświadczonych, a jednocześnie ciągle dokształcających się pracowników i jest jedną z większych firm miasta Zabrza. Poza działalnością energetyczną i gospodarka mieszkaniową, wykonujemy usługi transportowe (m.in. praca zwyżki i koparki) naprawiamy i konserwujemy sprzęt spawalniczy, wynajmujemy lokale użytkowe i wydzierżawiamy tereny.

Inicjatywa powołania "TERMA-DOM" Sp. z o.o. wynikała z potrzeby prowadzonej restrukturyzacji powierzchni KWK "Pstrowski". Zarząd kopalni powołał zespół roboczy w 1993r., który opracował założenia funkcjonowania przyszłej spółki pracowniczej.

W dniu 25 października 1993r. odbyło się l Zgromadzenie Wspólników założycieli Spółki "TERMA-DOM". Spółkę powołało 141 wspólników - pracowników mieszkaniowego, remontowego i kotłowni. Wszyscy jej założyciele byli byłymi pracownikami KWK "Pstrowski".

Wszystkie udziały posiadają osoby fizyczne. Krąg osób, które mogą nabywać udziały od byłych wspólników został ograniczony wyłącznie do pracowników spółki, umożliwiło to zachowanie jej dotychczasowego charakteru spółki pracowniczej, funkcjonującej w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych.
Wszyscy wspólnicy-założyciele wywodzili się z KWK "Pstrowski".

W chwili powołania Spółki zostało w niej zatrudnionych 148 osób. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, przejętym pracownikom zagwarantowano pełne osłony socjalne na warunkach jak w miejscu pracy, z którego się wywodzili. Pomimo upływu ważności zawartych porozumień gwarancje socjalne w tym zakresie obowiązują w Spółce do chwili obecnej i zostały ujęte w regulaminie pracy i zakładowym systemie wynagradzania.

Rozpoczynając działalność 3 stycznia 1994r., Spółka przejęła od KWK "Pstrowski" w różnych przewidzianych prawem formach, następujące rodzaje działalności:

  • prowadzenie gospodarki energetycznej
  • kompleksową administrację zasobów mieszkaniowych (około 6 tyś. mieszkań)
  • administrowanie i zagospodarowywanie terenów i obiektów po przemysłowych, zbędnych dla kopalni "Pstrowski"

W ramach poszerzania zakresu działalności Spółka uruchomiła własną hurtownię gazów technicznych.

"TERMA-DOM" realizowała konsekwentnie program proekologiczny modernizacji kotłowni lokalnych opalanych węglem na gazowe. Posiadamy dokumentacje na modernizację pozostałych kotłowni. Prowadzimy termomodernizację zarządzanych zasobów mieszkaniowych, docieplając budynki oraz likwidując paleniska domowe poprze podłączanie kolejnych budynków mieszkalnych osiedla "Ratownik" do nitki ciepłowniczej.

W okresie funkcjonowania Spółki zlikwidowane zostały dwie kotłownie przemysłowe w Rokitnicy i Mikulczycach. W to miejsce uruchomione zostały magistrale ciepłownicze, które zasilą pole Rokitnica, oś. Młodego Górnika i Mikulczyce w energię cieplną z kotłowni przemysłowej Biskupice. Podstawowymi dziedzinami funkcjonowania spółki są: szeroko rozumiane gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi oraz działalność energetyczna. Od miesiąca lutego 1990 r KWK "Pstrowski" rozpoczęła sprzedaż mieszkań na rzecz zajmujących je lokatorów. W wyniku nabywania przez lokatorów mieszkań w administrowanych przez Spółkę budynkach powstają wspólnoty mieszkaniowe.

Obecnie Spółka sprawuje zarząd 240 wspólnot mieszkaniowych zarówno powstałych budynkach będących własnością Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń jak i innych właścicieli na terenie Zabrza

Spółka w październiku 1996 r rozpoczęła starania o przyznanie certyfikatu normy ISO -9002:1994. Wprowadzenie procedur wynikających z norm ISO wymusiło zmiany organizacyjne wpływające na poprawę jakości pracy. Po przeprowadzeniu w dniu 15 kwietnia 1997 auditu głównego w dniu 29 maja 1997 r został przyznany naszej spółce certyfikat Normy ISO - 9002:1994 na produkcję i dystrybucję energii cieplnej. Certyfikat został nam przyznany przez angielską firmę certyfikującą "Q C L", która następnie prowadziła systematyczne półroczne audity kontrolne w naszej Spółce, służące kontroli przestrzegania normy i procedur Systemu Zarządzania Jakością w produkcji energii cieplnej. W styczniu 2003r. po przeprowadzonym audicie certyfikującym spółka otrzymała nowy certyfikat według standardu ISO 9001:2000 w obszarze dotychczasowego systemu.

W 2005 r. spółka przystąpiła do wdrażania systemu zarządzania jakością w całej organizacji powiększając tym samym dotychczasowy zakres o zarządzanie nieruchomościami. Po zakończeniu wszystkich prac wdrożeniowych jednostka certyfikująca którą została Moody International Polska przeprowadziła w styczniu 2006r. audit recertyfikujący którego wynikiem było rekomendowanie „TERMA-DOM” Sp. z o.o. do otrzymania certyfikatu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2000 z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz produkcję i dystrybucję energii cieplnej.

W dniu 15 maja 2006r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu nastąpiło oficjalne wręczenie certyfikatu jakości.

Czytaj więcej...

Logowanie

Instrukcja

Informujemy, że uruchomiliśmy portal do komunikacji z właścicielami przez który, istnieje możliwość sprawdzenia stanu swojego indywidualnego konta (wpłaty i obciążenia), aktualnych stawek za wodę, ścieki, śmieci, podania stanów wodomierzy oraz przesłanie korespondencji do Działu Wspólnot.

Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest osobisty odbiór loginu i hasła w Dziale Rozliczeń Indywidualnych z Właścicielami (tel. 32 44 19 851, 32 44 19 854) w godzinach 7:00-15:00 przy ul.Bytomskiej 104 na pierwszym piętrze. Po ich odebraniu można uzyskać dostęp do swojego indywidualnego konta przez formularz znajdujący się obok.

Strona logowania

Kontakt

TERMA-DOM Spółka z o.o.

41-803 Zabrze

ul. Bytomska 112a

32 274 66 66, 32 441 98 88

32 271 88 70

biuro@termadom.com.pl

Dodatkowe informacje

KRS: 0000043427

NIP: 648-00-12-258

REGON: 271945740

Kapitał zakładowy:
230 500,00 PLN

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.

96 1090 2037 0000 0001 0023 3943

Zarząd

{{boss.name}}

{{boss.position}}

{{boss.phone}}

{{boss.fax}}

{{boss.mail}}

Dział energetyczny

Zabrze, ul. Bytomska 112a

poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00

Dział wspólnot

Zabrze, ul. Bytomska 104

poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00