Energetyka OSD

Dokumenty i informacje związane z działalnością koncesjonowaną w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, w tym OSD

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY 08.11.2021

Decyzja o sprzedawcy zobowiązanym

Czytaj więcej

INFORMACJA O MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ 01.10.2021

INFORMACJA O MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ DLA ŹRÓDEŁ.

Czytaj więcej

INFORMACJA O PRZYŁĄCZENIU DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 01.10.2021

INFORMACJA O PODMIOTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Czytaj więcej

ZMIANA TARYFY EE 31.08.2021

Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 01.10.2021r.

Czytaj więcej

Informacja 31.03.2021

„Energia elektryczna sprzedana w 2020r – informacja w zakresie struktury paliw oraz poprawy efektywności"

Czytaj więcej

INFORMACJA O WSKAŹNIKACH CZASU TRWANIA PRZERW 05.01.2021

INFORMACJA O WSKAŹNIKACH CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA 2020 ROK

Czytaj więcej

Struktura Kodeksów Sieci 09.08.2020

Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

Czytaj więcej

Struktura Kodeksów Sieci 09.08.2020

Przyłączanie odbioru (NC DC)

Czytaj więcej

Struktura Kodeksów Sieci 09.08.2020

Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

Czytaj więcej

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI 03.12.2019

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Czytaj więcej

Raport z konsultacji IRiESD 03.12.2019

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Czytaj więcej

Zmiana taryfy EE 01.07.2019

Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 01.07.2019r

Czytaj więcej

TARYFA EE 27.11.2018

Obowiązująca Taryfa EE

Czytaj więcej

TARYFA EE 29.10.2016

Obowiązująca Taryfa EE

Czytaj więcej