Wspólnoty

Dział wspólnot / Oferta

Posiadamy 22–letnie doświadczenie na rynku zarządzania nieruchomościami, zatrudniamy wielu doświadczonych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych z państwowymi uprawnieniami budowlanymi, elektrycznymi i energetycznymi.

Obecnie zarządzamy 245 wspólnotami na terenie Zabrza i Bytomia

Prowadzimy profesjonalny zarząd nieruchomościami w szczególności jest to obsługa administracyjno-techniczna, obsługa finansowo-księgowa, obsługa prawna, utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, całodobowe pogotowie awaryjne w pełnym zakresie.

W celu spełnienia wszystkich wymagań naszych klientów zapewniając im profesjonalną obsługę wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2000.

Przedstawiając Państwu ofertę nawiązania współpracy informujemy, że ceny naszych usług są konkurencyjne na rynku i każdorazowo negocjowane z właścicielami nieruchomości. W swoim działaniu kierujemy się podejmowaniem decyzji i dokonywaniem czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnionego inwestowania w daną nieruchomość w tym zabezpieczeniem interesu właściciela nieruchomości.

Wysokość cen naszych usług zależy od specyfiki, położenia, stanu technicznego nieruchomości.

Jesteśmy gotowi przedstawić Państwu skonkretyzowaną ofertę, spełniająca Państwa oczekiwania w zakresie zagospodarowania i zarządzania Waszymi nieruchomościami.

DZIAŁ WSPÓLNOT zajmuje się:

 • przejęciem dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej nieruchomości
 • weryfikowaniem stanu formalnego i fizycznego Nieruchomości, na bieżąco prowadzeniem wykazu lokali i właścicieli lokali
 • przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • monitorowanie ubezpieczeń związanych z Częściami Wspólnymi, współpraca z ubezpieczycielem i właścicielami lokali
 • udzielanie informacji właścicielom lokali m.in. przez telefon i internet oraz podczas pełnionych dyżurów – w zakresie zgodnym z przepisami obowiązującego prawa
 • dbanie o podniesienie wartości Części Wspólnej Nieruchomości poprzez poszukiwanie przychodów z wynajmu ewentualnie sprzedaży (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa)
 • nadzór nad realizacją i sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług, korzystającymi z części wspólnej nieruchomości
 • nadzór nad realizacją umów na dostawę: energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, cieplnej, gazu (w przypadku gazomierza zbiorczego w budynku), wywozu nieczystości stałych i gabarytów
 • nadzór nad realizacją umów podpisanych z Usługodawcami
 • kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem Nieruchomości
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami Nieruchomości
 • analizowanie, doradzanie i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla Nieruchomości
 • analizowanie i doradzanie w zakresie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości
 • prowadzenie windykacji należności wspólnot
 • informowanie Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o obowiązkach na nich spoczywających nałożonych przez przepisy obowiązującego prawa
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • informowanie właścicieli o podjętych uchwałach
 • ścisła współpraca z zarządami wspólnot
 • przygotowywanie planów gospodarczych i remontów
 • weryfikacja faktur i rachunków
 • kontrola realizacji uchwał podjętych przez wspólnoty
 • składanie wniosków o nadanie numerów REGON, NIP
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji wspólnot
 • organizowanie i prowadzenie przetargów i konkursów ofert na roboty i usługi

Zadania SEKCJI TECHNICZNEJ:

 • kompleksowa opieka techniczna nad nieruchomością
 • utrzymanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynku w stałej sprawności technicznej
 • bieżąca kontrola stanu sprawności i zlecanie do realizacji napraw i konserwacji
 • odbiór i plombowanie liczników wody
 • prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej Nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące tego typu Nieruchomości
 • zlecanie i nadzór nad przeprowadzeniem przeglądów okresowych budynków i budowli wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane
 • zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach, usterkach itp. i przekazywanie ich do dalszej realizacji
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • nadzór nad prowadzonymi robotami w zakresie jakości, prawidłowości wykonania, zastosowanych materiałów i cen
 • weryfikacja kosztorysów ofertowych oraz powykonawczych
 • dokonywanie odbiorów technicznych zrealizowanych robót

Czytaj więcej...


Ogłoszenia / Aktualności i komunikaty

{{x.title}} {{x.date}}

{{x.header}}

Czytaj więcej

Logowanie

Instrukcja

Informujemy, że uruchomiliśmy portal do komunikacji z właścicielami przez który, istnieje możliwość sprawdzenia stanu swojego indywidualnego konta (wpłaty i obciążenia), aktualnych stawek za wodę, ścieki, śmieci, podania stanów wodomierzy oraz przesłanie korespondencji do Działu Wspólnot.

Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest osobisty odbiór loginu i hasła w Dziale Rozliczeń Indywidualnych z Właścicielami (tel. 32 44 19 851, 32 44 19 854) w godzinach 7:00-15:00 przy ul.Bytomskiej 104 na pierwszym piętrze. Po ich odebraniu można uzyskać dostęp do swojego indywidualnego konta przez formularz znajdujący się obok.

Strona logowania

Kontakt

Dział Wspólnot Mieszkaniowych

41-803 Zabrze

ul. Bytomska 104

poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00

Zgłaszanie awarii

Przez centralę w godzinach 7:00-15:00:

32 271 86 30


Pod numerem awaryjnym, w godzinach 15:00-7:00 i w soboty - niedziele:

604 77 00 00

Ważne telefony
{{t.name}} {{t.number}}

Inspektorzy Techniczni – Technicy Rejonu

Dostępni po telefonem w godzinach 7:00-9:00 i 13:00-15:00

{{t.number}}

{{t.streets}}

{{t.number}}

{{t.streets}}