Energetyka OSD

Dokumenty i informacje związane z działalnością koncesjonowaną w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, w tym OSD

INFORMACJA O MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ DLA ŹRÓDEŁ 01.10.2018

Informacja o mocy przyłączeniowej do źródeł.

Czytaj więcej

INFORMACJA O PRZYŁĄCZENIU DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 01.10.2018

Informacja o podmiotach ubiegających się o podłączenie do sieci elektroenergetycznej

Czytaj więcej

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY 08.11.2017

Wyznaczenie sprzedawcy zobowiązanego.

Czytaj więcej

WSKAŹNIKI CZASU TRWANIA PRZERW 10.01.2018

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Czytaj więcej

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - AKTUALIZACJA 14.06.2017

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

Czytaj więcej

RAPORT Z KONSULTACJI IRIESD 14.06.2017

Raport z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Czytaj więcej

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 30.01.2014

Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

Czytaj więcej

TARYFA EE 09.12.2016

Taryfa obowiązująca wraz z aktualnymi zmianami.

Czytaj więcej

PLAN ROZWOJU EE 10.03.2016

Plan Rozwoju EE TERMA-DOM - 2017-2021

Czytaj więcej