Ogłoszenie

Raport z konsultacji IRiESD

14.06.2017

Raport z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach, oraz sposobie ich uwzględniania.

Powrót